Soru – Cevap

Soru Cevap
* Rotary’yi kuran dört kişi kimdir, meslekleri nedir?
Paul Harris – Avukat
Silvester Schile – Kömür tüccarı
Gustavus Loehr – Maden Mühendisi
Hiram Shorya – Tüccar Terzi

* Uluslararası Rotary ne zaman kurulmuştur?
23 Şubat 1905

* Uluslararası Rotary Yardım Fonu ne zaman kurulmuştur?
1917

* Uluslararası Rotary Vakfı new zaman kurulmuştur?
1928

* Uluslararası Rotary Vakfı’nın görevi nedir?
– Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek
– Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak

* Uluslararası Rotary Vakfı’nın yönetim şekli nasıldır?
Mütevelli Heyet Başkanı (1)
Mütevelli Heyet Üyeleri – Uluslararası Rotary’nin son 3 Başkanı (3)
Mütevelli Heyet Üyeleri – (7)
Mütevelli Heyet Yedek Üyeleri (4)
Mütevelli Heyet Sekreteri – Uluslararası Rotary Genel Sekreteri
Mütevelli Heyet = 1 Başkan + 10 asıl üye + 4 yedek üye = 15 üye
+ 1 sekreter = 16

Çevre Koordinatörleri (Zone Coordinators)
Bölge Guvernörleri
Bölge Rotary Vakfı Komitesi
Kulüp Rotary Vakfı Komitesi

* TRF neyin kısaltılmışıdır?
The Rotary Foundation.

* “The Rotary Foundation” ne demektir?
Uluslararası Rotary vakfı.

* URV neyin kısaltılmışıdır?
Uluslararası Rotary Vakfı.

———————————————————————-

İNSANİ ÖDENEKLER (Humanitarian Grants)

* “Humanitarian Grants” ne demektir?
İnsani Ödenekler.

* DDF ne demektir?
(Fonlar sayfasına bakınız.)

* BAF ne demektir?
(Fonlar sayfasına bakınız)

* Host Rotary Club ne demektir?
Projenin uygulanacağı ülkedeki Rotary Kulübü.

* International Rotary Club ne demektir?
Projenin yapılacağı ülkenin dışında bir ülkedeki Rotary Kulübü.

* Additional Outside funding ne demektir?
Proje bütçesin dışında ve Eşli Ödenek hesaplamasına dahil edilmeyen üçüncü kişilerin projeye doğrudan katkısı.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ BÖLGE ÖDENEKLERİ
(insani ödenekler 1)

* “District Simplefied Grants (DSG)” ne demektir?
Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri.

* Basitleştirilmiş Bölge Ödeneği ne demektir?
Dönem Guvernörü BAF ( DDF) bütçesinin %20 tutarındaki bölümünü yurt dışından bölge veya kulüpler ile ortaklık yapmadan kendi başına kullanmak
isteyebilir. Daha esnek ve çabuk kullanılan bir BAF (DDF) bölümüdür.

* Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri nasıl sağlanır?
Dönem Guvernörü dönemine başlamadan önce en geç 31 Mart tarihine kadar Uluslararası Rotary Vakfına başvurarak kendi dönemine ait BAF (DDF)
bütçesinin %20 sini Bölgeye Ayrılan Fon olarak tesbitini istemelidir. Bunun için BAF (DDF) bütçesinde tatminkar birikim olması lazımdır.

* Basitleştirilmiş Bölge Ödenekleri nasıl kullanılır?
Dönem Guvernörünün ve Bölge Rotary Vakfı Komitesi Başkanının birlikte kararı ile yurt dışından ortak kulübe gerek duyulmaksızın yurt içinde veya yurt dışında bir veya birden çok proje için kulüpler kanalıyla veya doğrudan bölge marifetiyle kullanılır.

EŞLİ ÖDENEKLER.
(insani ödenekler 2)

* MG neyin kısaltılmışıdır?
Matching Grants.

* “Matching Grants (MG)” ne demektir?
Eşli Ödenek.

* Eşli Ödenek (MG) projelerinin parasal limiti nedir?
– Yarışmasız Eşli Ödenek URV (TRF) katkı miktarı 5.000 – 25.000 $
– Yarışmalı Eşli Ödenek URV (TRF) katkı miktarı 25.001 – 150.000 $

* Eşli Ödenek (MG) projelerinde parasal kurallar nelerdir?
– Kulübün nakdine karşılık URV (TRF) dan yarısı kadar nakit.
– Yurt dışından katılan kulübün nakdine karşılık URV (TRF) dan yarısı kadar nakit.
– Kulübün bağlı olduğu Bölge BAF (DDF)ından katkıya karşılık URV (TRF)den aynı miktar katkı.
– Yabancı kulübün bağlı olduğu Bölge BAF (DDF)ından katkıya karşılık URV (TRF)den aynı miktar katkı.

* Eşli Ödenek (MG) Proje Ortaklığı hangi şekillerde olur?
– Yerel kulüp + yurt dışı kulüp (ler)
– Yerel kulüp (ler) + yurt dışı kulüp
– Yerel kulüpler + yurtdışı kulüpler
– Yerel kulüp (ler) + Yerel Bölge BAF (DDF) + Yurt dışı kulüp(ler)
– Yerel kulüp (ler) + Yerel Bölge BAF (DDF) + Yurt dışı kulüp (ler) + Yurtdışı
Bölge BAF (DDF) (ler)
– Yerel Bölge BAF (DDF) + Yurt dışı Bölge (ler) BAF (DDF)

* Eşli Ödenek (MG) projesinde yabancı ortağın/ortakların pay oranı nedir?
Yabancı ülkedeki ortağın/ortakların (kulüp ve/veya Bölge) katkı payı -URV (TRF) katkı payı hariç- yerli ve yabancı ortakların katkısının toplamının %30undan az olamaz.

* Eşli Ödenek (MG) takvimi nasıldır?
– Yarışmasız Eşli Ödeneklerde.
1 Temmuz ile gelecek yılın 31 Mart tarihleri arasında.
– Yarışmalı Eşli Ödeneklerde.
Son başvuru 1 Ağustos – Mütevelli heyet Kararı Ekim/Kasım
Son başvuru 1 Ocak – Mütevelli Heyet Kararı Mart/Nisan

SAĞLIK – AÇLIK – İNSANLIK ÖDNEKLERİ
(insani ödenekler 3)

* 3H neyin kısaltılmışıdır?
Health – Hunger – Humanitiy

* “Health – Hungar – Hunamity” ne demektir?
Sağlık – Açlık – İnsanlık.

* SAİ neyin kısaltılmışıdır?
Sağlık – Açlık – İnsanlık.

* 3H Projesi yapmanın ön şartları nedir?
– Yurt dışındaki ortak kulüple son beş yıl içerisinde bir Eşli Ödenek projesini yapmış ve bitirmiş olmak.
– Daha önce yapılmış olan diğer Eşli Ödenek ve 3H projelerinin kapanmış olması.
– Projenin en az %10 unu karşılamak.

* Hangi konularda ve alanlarda 3H projesi yapılır?
Bir kulüp veya bir bölgenin tek başına gerçekleştirebilmesi için çok büyük olan, uzun döneme yayılan, toplumun gelişmesine katkı sağlayacak ve toplum tarafından devam ettirilecek projeler şu alanlarda olmalıdır.
– Eğitim
– Sağlık
– Toplumun katılımı
– Rotary Toplum Birlikleri
– Sermaye birikimi (mikrokredi)
– Teknik uzmanlık

* 3H Takvimi nasıldır?
– 1 Temmuz ile bir sonraki yılın 31 Mart tarihleri arasında başvuru yapılabilir.
– Mütevelliler Heyetinin Nisan’da yapacağı toplantı için, başvuruların yapılacağı son tarih 1 Ağustostur.
– Sponsorların başvurudaki eksiklikleri gidermesi için son tarih 1 Kasımdır.
– Mütevelller Heyeti bir sonraki yılın Nisan ayında toplanarak projeyi inceler, kabul veya red eder.

GÖNÜLLÜ ÖDENEKLERİ
(insani ödenekler 4)

* VSG neyin kısaltılmışıdır?
Volunteer Service Grants.

* “Volunteer Servive Grants” ne demektir?
Gönüllü Ödenekleri

* Gönüllü Ödenekleri (VSG) ne demektir?
İnsani hizmetler yapabilmek için gönüllü olarak başka bir ülkedeki projelerin
planlamasını ve uygulamasını yapmak.

* Kimler gönüllü olabilir?
– Rotaryenler ve eşleri,
– Rotaractlar,
– Hizmet verebilecek niteliklere sahip Vakıf yararlananları.

* Gönüllülerin hangi masrafları karşılanır?
Seyahat masrafları.

* Masraflar nereden karşılanır?
Uluslararası Rotary Vakfı Dünya Fonu’ndan karşılanır.

* Karşılanan masraf miktarı nedir?
– Her kişi için azami 3.000 $
– Her grup için azami 6.000 $ (2-5 Rotaryen)
– Hizmet yerinde en az 10 gün – en çok 60 gün kalış.

* Gönüllü hizmeti vermek için Uluslararası Rotary Vakfına başvuru ne zaman yapılır?
– Planlanan tarihten 3 ay önce yapılır.
– Seyahat tarihinden en az 2 ay önce onaylanır.
– Her zaman yapılabilir. Kısıtlama yoktur.

* Bölgemizde bu program ile ilgili örnek var mı?
– Profesör Doktor Osman Hayran – Mısır (İstanbul Marmara Rotary Kulübü)
– Doktor Birsen Gökiğit – Hindistan (İstanbul Yeşilköy Rotary Kulübü)
– Profesör Doktor Adnan Uzunismail – Venezuella (İstanbul Yeşilköy Rotary Kulübü)

———————————————————————-

EĞİTİM PROGRAMLARI (Educational Programs)

* “Educational Programs” ne demektir?
Eğitim Programları.

ELÇİLİK BURSLAR
(eğitim programları 1)

* “Ambassadorial Scholarship” ne demektir?
Elçilik Bursları.

* Elçilik Bursu nedir?
Yabancı bir ülkede öğrenim görmeleri ve “İyi Niyet Elçileri” olarak hizmet vermeleri için oluşturulan öğrenci burslarıdır.

* Elçilik Bursu hangi fondan karşılanır?
Bölgeye Ayrılmış Fondan (BAF-DDF).

* Elçilik Burslarından kimler yararlanabilir?
– İnsani programlara ilgisi olan öğrenciler (sağlık, yiyecek üretimi, çevre)
– Öğrenci almamış bölgelere gitmek isteyen öğrenciler (Afrika, Brezilya, Güney Doğu Asya, Doğu Avrupa… )

* Kaç çeşit Elçilik Bursu vardır?
– Akademik Burslar
– Kültürel Burslar
– Düşük gelirli ülkeler için eğitim bursları

* Akademik Bursların şartları nedir?
– Bir akademik dönem için bir yıllık süre 23.000 $
– Birden fazla akademik dönem için iki yıllık süre 2 x 11.500 $.

* Kültürel Bursların şartları nedir?
– Yoğun dil öğrenimi için verilir.
– 3 ay için 10.000 $
– 6 ay için 15.000 $

* Düşük Gelirli Ülkeler için Eğitim Burslarının şartları nedir?
– Kültürel amaçlı, yarışmalıdır.
– Her bölgeden bir aday kabul edilir.
– 1, 2 veya 3 yıllık burs olabilir.

* Bu burslar hangi fondan karşılanır?
Bölgeye Ayrılmış Fondan (BAF-DDF). (Fonlar sayfasına bakınız)

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖDENEĞİ
(eğitim programları 2)

* “Rotary Grants for University Teachers” ne demektir?
Üniversite Öğretim Üyeleri Ödeneği.

* Üniversite Öğretim Üyeleri Ödeneği ne demektir?
Düşük gelirli ülkelerde yüksek öğrenimi güçlendirmek için o ülkelerde hizmet vermek isteyen öğretim görevlilerini desteklemek.

* Nasıl bir eğitim öngörülmektedir?
Öğretilecek konuların, gidilecek ülke insanları için pratik bir kullanımı olmalı ve o ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

* Üniversite Öğretim Üyeleri için Ödeneklerden kimler yararlanır?
Bir üniversitede en az üç yıldır çalışmakta veya (emekliyse) çalışmış olan,
Rotary’nin faaliyet gösterdiği bir ülkenin vatandaşı olan ve gideceği ülkenin dilini iyi bilmesi gereken üniversite öğretim görevlileri.

* Bu programın süresi nedir?
3-5 aylık veya 6-10 aylık süreler.

* Bu programın mali portresi nedir?
– 3-5 aylık süre için 12.500 $
– 6-10 aylık süre için 22.500 $

* Kaynak nereden sağlanır?
Gönderen bölgenin BAF-DDF bütçesinden..

* Bölgeye Ayrılmış Fonda yeterli para yoksa ne yapılır?
Yurt dışındaki diğer bölgelerle iletişim kurularak bütçesi müsait olanların ikna edilmesine ve tahsisin oradan yapılmasına çalışılır.

———————————————————————–

BARIŞ PROGRAMLARI (Peace Programs)

* Kaç barış programı vardır?
– Anlaşmazlıkların Çözümü ve Barış Çalışmaları için Rotary Eğitim Merkezleri (Rotary Dünya Barış Bursu)
– Rotary Anlaşmazlıkların Çözümü ve Barış Çalışmaları Programı (Tayland)

BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR İÇİN ROTARY EĞİTİM MERKEZLERİ
(barış programları 1)

* “Rotary Centers For International Studies in Peace and Conflict Resolution” ne demektir?
Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Çalışmalar için Rotary Eğitim Merkezleri

* “Rotary World Peace Scholarship” ne demektir?
Rotary Dünya Barış Bursu. Uluslararası Rotary Eğitim Merkezlerinde eğitim görmeleri için Bölgelerin önerdiği adaylar arasından seçilen gençlere verilen burs.

* Rotary Eğitim Merkezlerindeki lisans üstü eğitim programın amacı nedir?
Öğrencilerin anlaşmazlıkların çözümü ve barış konusuna odaklanmaları, geleceğin dünya liderleri arasında dünya anlayışının geliştirilmesi ve onlara ön bilgilerin verilmesi ve insanlar arasındaki hoşgörü ve işbirliğinin geliştirilmesidir.

* Bu programın kaynağı nereden sağlanır?
BAF-DDF. (Fonlar sayfasına bakınız)

BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ÇALIŞMALARI
(barış programları 2)

* “Peace and Conflict Studies” ne demektir?
Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları.

* “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları Programı”nın amacı
nedir?
Farklı alanlarda çalışan profesyonelleri, barışı ve barışcı çözümleri teşvik etmeleri için gerek teorik ve gerekse alan çalışmalarıyla anlaşmazlıkların
çözüm araçları ile teçhizatlandırmaktır.

* “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü Çalışmaları Programı”na kimler katılabilir?
5-10 yıllık meslek deneyimi olan ve anlaşmazlıkların çözümü ve barış çalışmaları ile ilgili mesleki birikimleri buluanan profesyoneller.

* Bu programın çalışma şekli nasıldır?
Yılda iki oturum düzenlenmektedir. Her oturuma 30 kişi katılmaktadır. Oturumlarda konuşulan dil İngilizcedir.

* Programın kaynağı nereden sağlanır?
BAF-DDF. (Fonlar sayfasına bakınız)

———————————————————————–

GRUP İNCELEME DEĞİŞİM (Group Study Exchange)

* GSE neyin kısaltılmışıdır?
Group Study Exchange

* “Group Study Exchange” ne demektir?
Grup İnceleme Değişim.

* GID neyin kısaltılmışıdır?
Grup İnceleme Değişim.

* Grup İnceleme Değişim nedir, ne demektir?
Rotaryen olmayan genç meslek sahiplerinin uluslararası değişim programıdır. İki ülke arasında karşılıklı olarak yapılır. Giden ekibe mukabil gelen ekip ağırlanır. Adaylar Uluslararası Rotary kurallarına göre oluşan bir jüri tarafından görüşme yapılmak suretiyle değerlendirilir ve ekip oluşturulur. Giden ekip planlı bir bilgilendirme programına tabi tutulur.

* Adaylarda aranan şartlar nelerdir?
– Rotaryen olmamak, Rotaryen akrabası olmamak.
– Bir iş yerinde veya kendi işinde çalışıyor olmak.
– 25 ile 40 yaş arasında olmak.
– Gideceği ülkenin dilini iyi bilmek.
– Çalıştığı kuruluşun muvafatini ve iznini almak.
– Beraberinde herhangi bir yakınını götürmemek.

* Program nasıl uygulanır?
– Ekip Rotaryen olmayan 4 meslek sahibi ve 1 Rotaryen ekip liderinden
oluşur.
– Ekip gittiği ülkede 4-6 hafta kalır.
– Ekibin yol masrafı Uluslararası Rotary Vakfı tarafından karşılanır.
– Ekip üyeleri sadece kendi isteklerinin masrafını kendileri karşılar.
– Ekip üyeleri gittikleri ülkede Rotaryen ailelerin evlerinde ağırlanır.
– Ekip üyeleri ziyaret ettikleri bölgenin hazırladığı programa göre ağırlanır.
– Ekip üyeleri gittikleri ülkenin Rotary kulüplerini ziyaret eder, Bölge Konferansına katılır ve bu toplatılarda konuşma yaparak kendi ülkesini tanıtır.
– Ekip üyeleri gittikleri ülkede 5 defa konularıyla ilgili kuruluşlara bir günlük meslek ziyareti yapar.

* Bu programın amacı nedir?
Programın amacı ekip üyelerinin kendi ülkesini tanıtması, Rotaryen ailelerin yanında kalarak gittiği ülkedeki toplumsal yaşamı izlemesi, Uluslararası
Rotary’nin ve Rotary Vakfının programlarının uygulanmasına zemin yaratması ve ayrıca Rotaryen olmayan ekip üyelerinin Rotary’yi tanımalarının
sağlanmasıdır.

———————————————————————–

YARARLANANLAR (Alumni)

* Alumni ne demektir?
Yararlananlar.

* “Yararlananlar” programının amacı nedir?
Rotary ile yararlananları arasında yaşam boyu ilişki kurmak, Yararlananları Rotary’ye kazandırmak ve üye yapmak, kulüplerin projelerine destek olmalarını sağlamak.

* “Yararlananlar” kimlerdir?
– Gönüllü Ödeneği almış Rotaryenler.
– Elçilik Bursu Ödeneği almış bursiyerler.
– Üniversite Öğretim Üyeleri Ödeneği almış öğretim görevlileri.
– Barış ve anlaşmazlıkların çözümü bursiyerleri.
– Barış ve anlaşmazlıkların çözümü çalışmalarına katılan profesyoneller.
– GİD ekibi elemanları ve liderleri.

* “Yararlananlar”dan nasıl yararlanılır?
– Konusuyla ilgili çalışmalarda yararlananları kulüplere davet ederek.
– Kulüp ve Bölge toplantılarında konuşma yapmalarını sağlayarak.
– Hizmet projelerinde çalışmalarını isteyerek.

———————————————————————–

FON GELİŞTİRME (Fund Development)

* “Fund Development” ne demektir?
Fon Geliştirrme

YILLIK FON
(fon programları 1)

* “Annual Fund” ne demektir?
Yıllık Fon

* Paul Harris Dostu olmak ne demektir?
Rotary Vakfının programlarını desteklemek için Rotaryenler veya Rotaryen olmayanlar bağış yapar. Bu bağışın karşılığı olarak kişi “Paul Harris Dostu” olur ve bunu simgeleyen rozeti takar.

* Paul Harris Dostu olmanın yararı nedir?
Paul Harris Dostu olan kişinin Rotary vakfına bağışladığı 1.000 dolar üç yıl süreyle Rotary Vakfının Dünya Fonunda (World Fund) değerledirilir. Bu suretle yapılan bağış Yıllık Fona yatırılmış olur. Üçüncü yılın sonunda ana paranın yarısı olan 500 dolar bölgenin hesabına aktarılır. Bölge kulüpleri bu hesaptaki parayı kullanarak projelerine kaynak bulmuş olurlar. Dünya Fonunda kalan diğer 500 dolar kulüplerin projelerine Vakıf katkısı olarak geri döner. Paul Harris Dostu olan kişi bu sistematikle kulüp projelerine yarar sağlamış olur.

DAİMİ FON
(fon programları 2)

* “Permanent Fund” ne demektir?
Daimi Fon.

* Benefaktör olmak ne demektir?
Rotary Vakfının programlarını desteklemek için Rotaryenler veya Rotaryen olmayanlar bağış yapar. Bu bağışın karşılığı olarak kişi “Benefaktör” olur ve bunu simgeleyen kordelayı rozetin altına takar.

* Benefaktör olmanın yararı nedir?
Benefaktör olan kişinin Rotary vakfına bağışladığı 1.000 dolar Rotary Vakfının Dünya Fonunda (World Fund) değerledirilir. Bu suretle yapılan bağış Daimi Fona yatırılmış olur. Bu fonda daimi surette kalan 1.000 doların her yılki getirisi bölgenin hesabına transfer edilir. Bölge kulüpleri bu hesaptaki parayı kullanarak projelerine kaynak bulmuş olurlar. Dünya Fonunda kalan ana para kulüplerin projelerine Vakıf katkısı olarak geri döner. Benefaktör olan kişi bu sistematikle kulüp projelerine yarar sağlamış olur.

BÖLGEYE AYRIILAN FON
(fon prgramları ek)

* DDF neyin kısaltılmışıdır?
District Designated Fund.

* “District Designated Fund” ne demektir?
Bölgeye Ayrılan Fon.

* BAF neyin kısaltılmışıdır?
Bölgeye Ayrılan Fon.

* Bölgeye Ayrılan Fon (BAF) ya da District Designated Fund (DDF) nedir?
Kazandıkları Paul Harris Dostluğu rozeti nedeniyle Rotaryenlerin ve Rotaryen olmayanların Uluslararası Rotary Vakfına yaptıkları 1.000 $ bağışın üç yıl sonra %50 sinin Bölgenin hesabına aktarılması suretiyle oluşan fon. Bu fon Vakıf hesaplarında tutulur ve Bölge Guvernörü ile Bölge Rotary Vakfı Komitesi Başkanının birlikte kararı çerçevesinde kulüplerin yaptıkları projelere katkı olarak kullanılır. Eşli Ödenek (MG) veya 3H projelerinin Vakıf tarafından onaylanması sonrasında tahsis edilen miktar bu hesaptan kulübe ödenir.