Nasıl üye olunur ?

Rotaryenler, kendi kişisel ve profesyonel yaşamlarını büyük ölçüde zenginleştirirken çevrelerinde aktif rol alan işadamları ve profesyonel liderlerdir. Rotary kulübü, kulübün hizmet ettiği toplumdan farklı profesyonel liderlerden oluşur.

Bir Rotary Kulübüne üyelik, aşağıdakileri içeren çeşitli yararlar sağlar:

·         Toplum içinde değişimi sağlamak.

·         Liderlik becerilerini geliştirmek.

·         Uluslararası insanlık konularını anlamayı sağlamak, ve bu konularda etkili

·         Toplum ve iş liderleri arasındaki ilişkileri geliştirmek.

Rotary’nin hizmet programları sayesinde bir Rotary kulübü, içinde bulunduğu toplumun yaşam kalitesini belirgin olarak etkileyebilir. Rotary Vakfı programları, dünya çapında gereksinimi olan insanlara yardım için, uluslararası ortaklıkların kurulmasına olanaklar sunar. 165’den fazla ülkede, 31.314 kulüpte, yaklaşık 1.220.543 Rotaryen (Ocak – 2003 tarihi itibari ile ), kendi çevrelerinde ve dünya çapında yaşam kalitesine belirgin katkılarda bulunmaktadırlar.

Üye adayları için Kaynaklar;

Rotary’nin zengin tarihi ve organizasyonun amacı ve yapısı hakkında daha fazla bilgi için, www.rotary.org adresinden “About Rotary” ye bakınız. “Rotary News Basket” ve “The Rotarian” ın yeni sayıları, okuma-yazmayı arttıran, afetlerden sonra yardım sağlayan, polio’yu yoketmek üzere Rotary’nin global çabasını destekleyen Rotary kulüp projelerini anlatır ve diğer kritik toplumsal ve dünya konularına değinir. Rotary üyeliği gereksinimleri ve işlemleri için “Becoming a Rotarian”a bakınız. Bölgeniz Kulüpleri üyeleri ile temasa geçerek yerel “ Rotary ” dergisi ile “ Aylık Guvernör Mektubu ” na ulaşarak, Bölgemiz Rotary gelişmeleri hakkında bilgi sahibi de olabilirsiniz.

Nasıl Üye Olunur?

Bir adayın üye olabilmesi için üyelik için yeterli özelliklere sahip olması ve kulüp yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Yeni bir üyenin seçilmesi için aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır:

  1. Teklif eden üye kulüp sekreteri kanalıyla önerdiği üye ile ilgili olarak doldurduğu “YENİ ÜYE ADAY FORMU”nu kulüp yönetim kuruluna iletir.
  2. Yönetim kurulu adayın temel niteliklerinin yeterli olduğuna karar verir ise, bir Yönetim Kurulu kararı alarak gerekli incelemeleri yapmak ve sınıfını belirlemek üzere konuyu “Üyelik Komitesi” ve “Sınıflandırma Komitesi” nin ayrı ayrı incelemelerine sunar. Bu işlemlerin takibini Kulüp Sekreteri yapar.
  3. Gerek “Üyelik Komitesi” ve gerekse “Sınıflandırma Komitesi” raporları bir Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Rapor sonuçları olumsuz ise; durum bir Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilir ve öneren üyeye bildirilerek ilgili dosya kapatılır. Rapor sonuçları olumlu ise; durum bir Yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir ve adayın görevlilerce ziyaret edilerek “Başvuru Formu”nu doldurması istenir; isminin ve sınıfının kulüpte ve bölgede anons edilmesi için izin istenir.
  4. İlgi “Başvuru Formu” ve adayın isminin açıklanması konusunda verdiği izin bir Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilerek; gerek kulüp ve gerekse Bölge nezdinde duyuruda bulunularak 10 gün içerisinde yanıt verilmesi istenir.
  5. Şayet on gün içerisinde herhangi bir üyeden yazılı ve gerekçeli bir itiraz gelmezse ve üyelik için giriş ödemesi yapılmışsa, teklif edilen üye yeni bir Yönetim Kurulu kararı ile kulübe üye olarak kabul edilir.
  6. Şayet yazılı bir itiraz yapılmışsa, yönetim kurulu bir sonraki toplantısında bu konuda oylama yapar. İtirazlara rağmen yönetim kurulu adayın kulübe girmesini kabul ederse ve giriş ödemesi yapılmışsa, teklif edilen üye adayı,  kulübe üye olmuş olur.

NOT:  İlk 3 maddede bahsedilen işlemlerin 30 gün içerisinde tamamlanması tavsiye edilir.